Regulamin sprzedaży produktów i usług Studio Figura Bielsko Sp zoo Sp komandytowa.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Usługa – wybrana usługa zabiegu na stacji treningowo zabiegowej lub za pomocą specjalistycznego urzadzenia kosmetologii estetycznej, wykonana w Studio Figura Bielsko
 2. Produkt – wybrany produkt dostępny w naszym sklepie internetowym na www.sfbb.pl tj. kosmetyk, suplement diety, dieta lub voucher.
 3. Pakiet Promocyjny – pakiet wybranych usług Studio Figura skalkulowanych po cenach promocyjnych.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 6. Operator Płatności – DotPay,
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.sfbb.pl
 8. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.sfbb.pl
 9. Sprzedawca – Studio Figura Bielsko Sp zoo Sp komandytowa, Al. Armii Krajowej 171, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472203894  

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług oraz pakietów promocyjnych oraz świadczy na rzecz Kupującego usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej w gabinecie Studio Figura Bielsko Sp zoo Sp komandytowa, przy Al. Armii Krajowej 171 w Bielsku-Białej.  

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3. Zakup Produktu , Usługi lub Pakietu Usług online

1. W celu dokonania zakupu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • kliknąć w przycisk „Kup teraz” umieszczony pod wybranym pakietem.
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności Przelewy.24, celem dokonania zapłaty.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.

§ 4 Realizacja zakupionej usługi lub pakietu usług.

1. Kupon na zakupioną usługę lub pakiet usług jest ważny przez 30 dni od daty zakupu.

2. Po zakupieniu usługi kupujący powinien skontaktować się z placówką Studio Figura Bielsko telefonicznie pod numerem: 887 133 105 (Al. Armii krajowej 171 – Olszówka) lub 887 133 347 (ul. Maczka 73a) oraz za pomocą poczty elektronicznej, adres: kontakt@sfbb.pl w celu rezerwacji terminu pierwszej wizyty.

3. Po zakupieniu produktu kupujący powinien wybrać dostępną metodę dostawy. W przypadku wybrania odbioru osobistego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 887 133 105 (Al. Armii krajowej 171 – Olszówka) lub 887 133 347 (ul. Maczka 73a) w celu ustalenia godziny odbioru z placówki Studio Figura Bielsko. Jest możliwość wysyłki za pośrednictwem paczkomatów Inpost, w tym celu prosimy o informację na adres poczty elektronicznej kontakt@sfbb.pl do którego paczkomatu Studio ma wysłać zakupiony produkt.

§ 5 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, pomniejszone o opłatę administracyjną w wysokości 2% wartości zakupu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 6 Reklamacja

Umową sprzedaży objęte są tylko nowe produkty zakupione w naszym sklepie. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Studio Figura Bielsko Sp zoo Sp k al. Armii Krajowej 171 43-300 Bielsko -Biała lub drogą elektroniczną na adres kontakt@sfbb.pl

Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

§7 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://studiofigurabielsko.pl/polityka-prywatności

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi,

Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, Akapit

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. Akapit

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 15.01.2024.